top of page

bellek küpleri

sofart

14.10.2022 cuma

14.00 - 15.50

Silik bir anımızın hayalleri, anın büyüsüne kapılmamızın içtenliği ve istiflenmiş yaşanmışlıklarımızın sonsuzluğu birbiri içinde akma eğilimindedir.  Bu akışkan şeyler geçmişi, şimdiyi ve geleceği birbirine bağlar. O yüzden de günümüz aslında hem geçmişe hem de geleceğe dair imgeleri barındırır.

Bellek sürekli olarak uyaranlara tanık olan, onları saklayan ve gerektiğinde geçmişten gelen deneyimleri açığa çıkaran bir bilmecedir. Diyebiliriz ki, varlığımız belleği; belleğimiz de mekanı oluşturur. 

Atölyede mekan gereksinimleri, kenar uzunluğu insanın içine girip alanı yeniden deneyimleyebildiği maksimum 1.60 metrelik çıtalarla oluşturulmuş düzlemin mükemmel gösterge formu küp ile sağlanmıştır. Katılımcıya, kavramları bağlayıcı ve anı temsilleri için taşıyıcı olarak verilen malzemelerle mekan içinde hafızasının izlerini araması beklenmektedir.

Notlar: 

 

- Katılımcıların herhangi bir malzemeyle katılım sağlaması gerekmemektedir.

- Atölye açık havada gerçekleşeceği için hava koşullarını göz önüne alarak kıyafet tercihi yapmanız gerekmektedir.

- Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır.

sofart.jpg
bottom of page